Ontdek de service van ZET!

 

1.     Algemeen

1.1. De actie “Stay Cool – Win een airco” wordt georganiseerd door ZET BV, hierna genoemd “de organisator”.

1.2. Door deelname aan deze actie accepteert de deelnemer dit wedstrijdreglement. 

2.     Actieperiode

2.1. De actie loopt van 1 juni t.e.m. 22 september 16:00 uur.

3.     Deelnamevoorwaarden

3.1. De actie is enkel geldig voor klanten die een airco van het merk LG kopen binnen de actieperiode.

3.2. Deelname is enkel geldig voor klanten die minimum 10% hebben betaald op de aankoop van hun airco.

3.3. De actie geldt voor klanten die een airco hebben gekocht als zelfbouwpakket én voor klanten die een airco inclusief plaatsing hebben gekocht.

3.4. Deelnemers komen in de lijst van kandidaten van het moment dat minimum 10%  voorschot betaald is.

3.4. De actie is geldig per klant, per airco-installatie/set. D.w.z. 1 buiten-unit en minimum 1 binnen-unit. Enkel binnen-units aankopen telt niet als airco-installatie/set.

3.5. Deelnemers worden verwacht om hun persoonsgegevens duidelijk door te geven aan ZET BV. D.w.z. Naam, adres, telefoonnummer en emailadres. 

4.     Prijs

4.1. De prijs bestaat uit een airco ter waarde van een basispakket, namelijk 1000 euro.

4.2. Indien de winnaar zijn airco reeds heeft geplaatst of laten plaatsen, krijgt deze de waarde terugbetaald tot een maximum van 1000 euro.

4.3. Indien de aankoopprijs van de airco lager is dan 1000 euro, krijgt de winnaar het effectieve aankoopbedrag terug.

4.4. Deze prijs zal eenmaal verloot worden tussen alle deelnemers. 

5.     Trekking en bekendmaking

5.1. De winnaar wordt willekeurig getrokken uit de lijst van deelnemers na afloop van de actieperiode. 

5.2. De winnaar wordt binnen 14 dagen na het einde van de actie op de hoogte gebracht via het bij ons bekende e-mailadres of telefoonnummer.

6.     Deelname

6.1 De aircoinstallatie/set kan via volgende kanalen aangekocht worden:

- www.zet-shop.be

- www.aircodiy.be

- in de toonzaal

- via offerte

6.2. Uitsluiting van deelname

6.2.1. Werknemers van ZET BV zijn uitgesloten van deelname aan de actie.

7.     Persoonsgegevens

7.1. Door deelname aan deze actie stemt de deelnemer in met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens ten behoeve van de organisatie en uitvoering van de actie.

8.     Aansprakelijkheid

8.1. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies of kosten voortvloeiend uit deelname aan de actie of de toekenning, ontvangst of gebruik van de prijs.

9.     Overige bepalingen

9.1. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie te wijzigen, op te schorten of te beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt door onvoorziene omstandigheden.

9.2. In geval van fraude, misbruik, of schending van dit reglement behoudt de organisator zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van de actie.

10.  Verloop deelname wedstrijd

10.1.  Aankoop airco via 1 van de aangegeven kanalen in rubriek 6.1.

10.2. Betaling van minimum 10% van het factuurbedrag. Via:

            - Overschrijving

            - Bancontact toonzaal 

            - Cash toonzaal

10.3. Ontvangst deelnameformulier via e-mail met gegevens en unieke nummering.

10.4. Trekking 22/4 om 16u.

10.5. De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd. De overige deelnemers zullen via e-mail op de hoogte gesteld worden van de uitkomst van de wedstrijd.

Voor eventuele vragen of klachten over deze actie kan contact opgenomen worden met Zet bv – Claes Bert Zaakvoerder – 011/ 22 49 07

 Door deel te nemen aan de actie “Stay cool, win een airco” verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.